Mlango 1:Ardhi, Maliasili na Idadi ya Watu 
Mlango 2:Siasa 
Mlango 3:Uchumi wa China 
Mlango 4:Maingiliano na Nchi za Nje 
Mlango 5:Utalii 
Mlango 6:Makabila na Dini 
Mlango 7:Majengo 
Mlanog 8:Elimu, Sayansi na Teknolojia 
Mlanog 9:Hifadhi ya Mazingira  
Mlango 10:Kisiwa cha Taiwan
Mlango 11:Mikoa ya Xinjiang na Tibet 
Mlango 12:Wanawake 
Mlango 13:Utibabu wa Jadi 
Mlango 14:Historia 
Mlango 15:Fasihi ya Kale 
Mlango 16:Hadithi za Mapokeo 
Mlango 17:Watu Mashuhuri Katika China ya Kale 
Mlango 18:Mila na Desturi 
Mlanog 19:Opera 
Mlango 20:Makumbusho kwenye Mtandao 
Mlango 21:Uchoraji wa Jadi 
Mlango 22:Urithi 
Mlango 23:Ala za Muziki 
Mlango 24:Wanamuziki