Ustawishaji wa Magharibi

中国国际广播电台


     
Sehemu ya magharibi ya China inaihusisha mikoa 9 ya Gansu, Guizhou, Ningxia, Qinghai, Shansi, Sichuan, Tibet, Xinjiang na Yunnan pamoja na mji wa Chongqing, ambayo inachukua theluthi mbili za ardhi na asilimia 22 ya jumla ya idadi ya watu wa China. Sehemu ya magharibi ya China ina maliasili nyingi za madini na hali bora sana katika nishati ikiwa ni pamoja na ya nguvu za maji, utalii na ardhi. Sehemu ya magharibi ya China, ambayo iko katika sehemu za juu za mito mingi, inapakana na nchi zaidi ya 10, mipaka na nchi jirani ina urefu wa kilomita 3,500, na kuchukuliwa kuwa ni ukanda wa pili wa dhahabu katika ufunguaji mlango kwa nchi za nje.

Mwaka 2000, utekelezaji wa ustawishaji wa sehemu ya magharibi ya China ulizinduliwa, serikali kuu ilitekeleza sera nafuu kwa sehemu ya magharibi katika utengaji wa fedha, mazingira ya uwekezaji, ufunguaji mlango kwa ndani na nje, uendelezaji wa shughuli za sayansi, elimu na kuvutia watu wenye ujuzi, na kufanya sehemu hiyo kuwa ya kuvutia watu katika shughuli za ustawishaji. Toka mwaka 2000 hadi hivi sasa, China imeshazindua miradi kadhaa muhimu ya ujenzi, ambayo fedha zilizowekezwa zinakaribia Yuan trilioni 1.

Serikali ya China inabuni mpango mkuu wa ustawishaji wa sehemu ya magharibi, na kutekeleza sera za kuwavutia wafanyabiashara wa nchi za nje wawekeze katika sehemu ya magharibi ya China. Kwa mfano, serikali ya China imeamua kutoza kodi ya asilimia 15 ya mapato kwa viwanda vya wafanyabiashara wa kigeni vinavyohitajiwa zaidi na China katika muda wa miaka mitatu baada ya kupita kipindi cha utekelezaji wa sera nafuu zaidi za kodi zinazotekelezwa hivi sasa, ambapo kwa viwanda vinavyozalisha bidhaa za kusafirishwa nchi za nje, kodi ya mapato inaweza kupunguzwa zaidi hadi kufikia asilimia 10. Aidha mikoa na miji ya sehemu ya magharibi ina haki sawa na ile ya sehemu ya pwani ambayo inaweza kuidhinisha bila kibali cha serikali kuu mradi unaotumia mitaji ya nchi ya nje wenye thamani isiyozidi dola za kimarekani milioni 30. Sasa, sehemu ya magharibi ya China imekuwa sehemu mpya ya ufunguaji mlango kwa nje ambayo inawavutia zaidi wafanyabiashara wa kigeni.