Kuzuia na kushughulikia ardhi inayobadilika kuwa jangwa

Radio China Kimataifa

Hali kuhusu ardhi inayobadilika kuwa jangwa imekuwa tatizo moja kati ya matatizo makubwa kabisa ya mazingira ya viumbe nchini China, eneo la ardhi hiyo ya kilomita za mraba 262 kote nchini China limezidi eneo la jumla la mashamba ya kulima nchini kote, hili ni 27 % ya eneo la jumla la ardhi ya China. Hivi sasa ingawa mwelekeo wa ardhi kubadilika kuwa jangwa umedhibitiwa, lakini kila mwaka eneo la ardhi hilo linaongezeka kwa zaidi ya kilomita za mraba 3000.

Idara ya misitu ya taifa imeanza kutekeleza mpango wa kuzuia jangwa na kuondoa hali ya jangwa kote nchini, inajitahidi kudhibiti kimsingi mwelekeo wa kupanuka kwa ardhi ya jangwa ifikapo mwaka 2010; ilipofika mwaka 2003, kwenye msingi wa kuimarisha kazi ya kuondoa jangwa, eneo la jumla la ardhi inayobadilika kuwa jangwa lilianza kupunguza mwaka hadi mwaka; ifikapo mwaka 2050, ardhi zote zenye hali ya jangwa zitashughulikiwa kimsingi ili kujenga mfumo kamili wa viumbe katika ardhi zenye hali ya jangwa.