1: Ardhi, Maliasili na Idadi ya Watu

[Ardhi ya taifa]
• Ardhi ya taifa 
• Bendera ya Taifa, Nembo la Taifa, Wimbo la Taifa na Mji Mkuu
• Mamlaka ya Bahari na visiwa 
• Hali ya Jiografia
• milima   • Mito

>>[Mgawanyo wa mikoa ya utawala]
• Utaratibu wa sehemu za utawala
• Sehemu za utawala wa ngazi za mikoa za China

>>[Maliasili]
• Maliasili ya Ardhi   
• Maliasili ya Madini
• Maliasili ya nishati za upepo, maji na jua
• Mimea na usambazaji wake
• Upatikanaji wa wanyama

>>[Idadi ya Watu]
• Hali ya Leo 
• Uzazi wa Mpango


1 2 3 4 5