9: Hifadhi ya Mazingira

>>[Hali ya hifadhi ya mazingira ilivyo sasa nchini China]
•Maelezo ya jumla •Hali ya mazingira ya maji •Hali ya usafi wa hewa
•Hali ya mazingira ya viumbe •Hali ya viumbe vya aina nyingi

>>[Hatua za hifadhi ya mazingira]
•Kushughulikia hali ya uchafuzi •Hifadhi ya mazingira nchini China-Hifadhi ya maliasili ya misitu •Hifadhi ya ardhi oevu
•Kuzuia na kushughulikia ardhi inayobadilika kuwa jangwa •Hifadhi ya aina nyingi za viumbe
•Ujenzi wa sehemu ya hifadhi ya maumbile

>>[Maendeleo na Malengo]
•Maendeleo ya hifadhi ya mazingira ya China •Malengo ya hifadhi ya mazingira ya China

>>[Mashirika na jumuiya za hifadhi ya mazingira]
•Idara kuu ya hifadhi ya mazingira ya taifa
•Kamati ya ushirikiano wa kimataifa wa mazingira na maendeleo ya China
•Mfuko wa hifadhi ya mazingira ya China •Shirikisho la Marafiki wa dunia ya maumbile
•Shirikisho la hifadhi ya mazingira ya kimaumbile ya Beijing •Mshirikisho mengine ya kiserikali ya hifadhi ya mazingira ya China
•Mashirikisho mengine ya hifadhi ya mazingira yasioyo ya kiserikali ya China(NGO)
>>[Ushirikiano wa kimataifa]
•Ushirikiano na maingiliano ya kimataifa kwenye sekta ya mazingira
•Mikataba ya kimataifa ya mazingira ambayo China imeasini
•China yatekeleza mikataba ya mazingira ya kimataifa
•China na "Mkataba wa Montreal"
•China na "Mkataba wa aina nyingi za viumbe"


1 2 3 4 5 6