3: Uchumi wa China

>>[Hali ya Uchumi wa China]
•Hali ya Uchumi wa China

>>[Mundo wa Uzalishaji Mali]
•Hali ya Jumla ya Miundo ya Uzalishaji
•Kilimo  •Viwanda  •Sekta ya Huduma

>>[Utaratibu wa Uchumi]
•Utaratibu wa Uchumi wa Kimasoko wa Ujamaa •Muundo wa Utaratibu wa Umilikaji wa Vyombo Vya Uzalishaji Mali

>>[Mkakati wa Maendeleo]
•Mkakati wa Maendeleo

>>[Mazingira ya Uwekezaji]
•Ujenzi wa Miundo Mbinu •Sera za Uwekezaji Vitega Uchumi
•Maeneo Maalum ya Kiuchumi na Miji ya Kufungua Mlango
•Maeneo ya Ustawishaji wa Uchumi na Teknolojia
•Maeneo ya Teknolojia Mpya na Kiwango Cha Juu ya Ngazi ya Taifa •Maeneo ya Bidhaa za Kusafirishwa Nje

>>[Biashara ya Nje]
•Hali ya Uagizaji wa Bidhaa •Kutumia Mitaji ya Nje
•Kampuni Muhimu za Kimataifa Zilizoko Nchini China

>>[Mfumo wa Mambo ya Fedha]
•Benki na Usimamizi wake•Masoko ya Vyeti vya Hisa na Usimamizi Wake
•Bima na Usimamizi wake •Fedha za Renminbi na Usimamizi wa Fedha za Kigeni

>>[Hali ya Maisha Kiuchumi]
•Pato na Matumizi ya Wakazi •Dhamana ya Jamii

>>[Miradi Mikubwa]
•Mradi wa Magenge Matatu •Mradi wa Kupeleka Maji Kaskazini Kutoka Kusini
•Mradi wa Reli ya Qinghai na Tibet •Mradi wa Kupeleka Gesi
•Mradi wa Kupeleka Umeme

>>[Ustawishaji wa Magharibi]
•Ustawishaji wa Magharibi

>>[Ustawishaji wa Kituo cha Viwanda cha Zamani Cha Sehemu ya Kaskazini Mashariki]
•Ustawishaji wa Kituo cha Viwanda cha Zamani Cha Sehemu ya Kaskazini Mashariki


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12