>>[Wafalme wa China ya Kale]
Mwanzilishi wa Utawala wa Kiini Kimoja, Qin Shihuang 
Liu Bang 
Da Yu   • Yao na Shun   • Shen Nong (Yandi) 
Fu Xi
>>[Wanasiasa na Wanafikra wa China ya Kale]
Hanfeizi
Zhuangzi Mencius 
Confucius
Laozi 
>>[Wanasayansi wa China ya Kale]
Mwana-hisabati Zu Chongzhi 
Mtaalamu wa dawa Li Shizhen 
Mnajimu Zhang Heng 
>>[Wengine]
Daktari wa Ajabu HuatuoChen Sheng na Wu Guang Wafanya Uasi  
Wang Zhaojun   • Yanzi  • Su Wu  •Guan Zhong na Bao Shuya  
Mfalme Chu ZhuangwangYu Boya na Zhong Ziqi 
Sun WuQi Jiguang